Techport

Techport is een samenwerking tussen scholen, bedrijven en overheden in de Metropoolregio Amsterdam, met IJmond als kern. Het doel van de samenwerking is om duurzaamheid te creëren met betrekking tot de maak- en onderhoudsindustrie. Dit wordt gedaan door in te zetten op een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het stimuleren van werken in de techniek. Partners in het samenwerkingsverband zijn onder andere het Nova College, de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk en Holland High Tech opgenomen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zuid-Kennemerland en IJmond
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Metaal en metalektro -- T Procesindustrie en laboratoria
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO/universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2013

Techport

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Technisch College Velsen
  • Kennemer College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Nova College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-
Website

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.