Technisch Beroepsonderwijs Friesland

Het Technisch Beroepsonderwijs Friesland omvat een samenwerking tussen Friese vmbo- en mbo-scholen en het bedrijfsleven, verenigd in de TechNetkringen en ondersteund door de Provincie Fryslân. De samenwerking was gericht op het instellen van zes regionale overlegtafels, het organiseren van manifestaties en wedstrijden, de implementatie van op techniek gerichte LOB-trainingen, de ontwikkeling en implementatie van technologieroutes als doorlopende leerlijn voor vmbo-gl en -tl naar mbo-4-techniek en vakmanschapsroutes als doorlopende leerlijnen vmbo-mbo.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Friesland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Burgerlijke- en utiliteitsbouw -- T Metaal en metalektro -- T Technische installaties en systemen -- T Procesindustrie en laboratoria -- T Infra -- T Hout en meubel -- T Gespecialiseerde aanneming -- T Afbouw en onderhoud
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO, Overige scholen: SBO, HAVO, VWO
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2010

Technisch Beroepsonderwijs Friesland

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Piter Jelles
 • RSG Magister Alvinus
 • csg Bogerman
 • Nordwin College
 • CSG Liudger
 • Stellingwerf College
 • CSG Ulbe van Houten
 • Maritieme Academie Harlingen
 • Kei College
 • RSG Simon Vestdijk
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Friesland College
 • ROC Friese Poort
 • Nordwin College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.