TechniekPact West-Friesland Sterk Techniekonderwijs

Scholen, bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten in West-Friesland werken samen onder de noemer TechniekPact West-Friesland. Er zijn drie doelstellingen geformuleerd om de aansluiting tussen het techniekonderwijs en de arbeidsmarkt te versterken. De techniekopleidingen moeten ten eerste vernieuwd en versterkt worden naar behoefte. Dit gebeurt door in te zetten op de doorlopende programmalijnen en het gezamenlijk vormgeven van het technische vmbo-curriculum. Ook wordt gekeken naar de regionale techniek-infrastructuur binnen de onderwijsinstellingen en bedrijven. Tweede doel is het verbreden, opscholen en consistent versterken van de docententeams techniek, de instructeurs en de praktijkbegeleiders. Het derde doel is het vergroten en verbreden van de instroom in de techniekopleidingen (po en LOB). Daarbij ligt de focus op het kwantitatieve en kwalitatieve evenwicht tussen vraag en aanbod in de technieksectoren op de regionale arbeidsmarkt. Aan de hand van deze doelstellingen dient de instroom vanuit het basisonderwijs naar het techniekonderwijs in het vmbo te worden vergroot, evenals de doorstroom vanuit het vmbo naar de techniekopleidingen van het mbo.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Noord-Holland Noord
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

TechniekPact West-Friesland Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Clusius College
  • Martinuscollege
  • Atlas College (locatie SG Newton)
  • Tabor College
  • Praktijkschool Westfriesland
  • De Spinaker
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Clusius College
  • Horizon College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.