Techniekpact Twente

Techniekpact Twente is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, opleidingen en overheid om de instroom voor bèta-opleidingen te stimuleren en de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Het streven is om duurzame arbeid te bewerkstelligen door een intensieve samenwerking te onderhouden tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, Twentse bedrijven het imago van aantrekkelijke werkgever te bezorgen, hogeropgeleiden uit binnen- en buitenland te interesseren voor een loopbaan in de Twentse technieksector en door tot slot een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen voor de hele arbeidskolom, inclusief herintreders tot de arbeidsmarkt.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Twente
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Metaal en metalektro -- T Technische installaties en systemen -- T Procesindustrie en laboratoria ICT en creatieve industrie (ICT) -- ICT Communicatie, media en design -- ICT ICT -- ICT Kunsten en entertainment
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO, Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO/universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2013

Techniekpact Twente

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Zone.college
 • OSG Hengelo
 • CSG Reggesteyn
 • Bonhoefer College
 • Het Erasmus
 • SG Carmel Hengelo
 • Twents Carmel College
 • Attendiz
 • De Waerdenborch
 • Greijdandus
 • Canisius
 • CSG het Noordik
 • Het Stedelijk Lyceum
 • Het Assink lyceum
 • Pius X-College
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC van Twente
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.