TechniekPact Kop van Noord-Holland (Sterk Techniekonderwijs)

In de regio Kop van Noord-Holland is sprake van een groeiend tekort aan goed opgeleide technische vakkrachten en specialisten. Om die reden is het TechniekPact Kop van Noord-Holland opgericht. Dit publiek-privaat werkingsverband heeft als doel om het techniekonderwijs op het vmbo kwalitatief te versterken (opleidingen en infrastructuur). Daarnaast moeten de techniekteams kwalitatief verrijkt en kwantitatief versterkt worden. De werving en instroom vanuit po en vmbo-onderbouw moet worden versterkt en vergroot. Met deze aanpak dient tevens de instroom vanuit het basisonderwijs naar het techniekonderwijs in het vmbo te worden gestimuleerd, evenals de doorstroom vanuit het vmbo naar de techniekopleidingen van het mbo.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Noord-Holland Noord
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

TechniekPact Kop van Noord-Holland (Sterk Techniekonderwijs)

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Rsg Wiringherlant
  • Clusius College - vmbo Schagen
  • Regius College
  • Scholen aan Zee
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Clusius College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.