Techniekketen Noord- en Midden-Limburg (Keyport 2020)

Keyport 2020 is een project van de Techniekketen Noord- en Midden-Limburg en omvat een samenwerking tussen vmbo- en mbo-instellingen en bedrijven om een doorlopende leerroute te ontwikkelen van de theoretische leerweg leerjaar 2 tot en met de instroom in de groeisectoren van de regionale arbeidsmarkt, via een niveau 4-opleiding in het mbo. De inhoud van het onderwijs komt tot stand in overleg met de mbo-scholen en partnerbedrijven. ICT-vaardigheden, webdesign en 3D-printen worden in toenemende mate ingebouwd in het lesprogramma en vervolgens zoveel mogelijk toegepast in opdrachten van bedrijven, gekoppeld aan loopbaanreflectie. Vanuit het project wordt gezocht naar ondernemers uit de Keyport-regio om de vraag van de markt te kwantificeren en om leerlingen opdrachten te bieden die zij op locatie kunnen uitvoeren.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Midden-limburg, Noord-Limburg
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Procesindustrie en laboratoria
Betrokken partijen
VMBO, MBO
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-

Techniekketen Noord- en Midden-Limburg (Keyport 2020)

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Raayland College
 • Dendron College
 • Bouwens van de Boijecollege
 • Het Kwadrant
 • Philips van Horne
 • College Den Hulster
 • Blariacumcollege
 • Scholengemeenschap Sint Ursula
 • Connect College
 • Bisschoppelijk College Broekhin
 • Niekée VMBO
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Gilde-opleidingen
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.