Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

De Techniekketen Noord- en Midden-Limburg is een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten dat gericht is op meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval en een adequate afstemming van (de vraag van) het bedrijfsleven op het onderwijs. Om dit doel te bereiken, wordt een doorlopende leerlijn ontwikkeld van basisonderwijs en voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs en worden nieuwe didactische concepten toegepast. De uitgangspunten van het Techniekpact 2020 en het Techniekpact Limburg vormen de leidraad bij de concrete activiteiten.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Midden-limburg, Noord-Limburg
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-

Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Dendron College
 • Bouwens van der Boijecollege
 • College den Hulster
 • Blariacumcollege
 • Het Kwadrant
 • Phillips van Horne College
 • Het Bravo College
 • scholengemeenschap st. Ursula
 • Bisschoppelijk College Broekhin (Swalmen/Reuver)
 • CITAVERDE College Horst
 • Niekée
 • Bisschoppelijk College Broekhin (Roermond)
 • Connect College
 • CITAVERDE College vmbo (Roermond)
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Gilde Opleidingen
 • VISTA college
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-
Website
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.