Techniek leerwerkpleinen en – stratennetwerk (TL-Netwerk) Noord-Holland

Het TL-Netwerk Noord-Holland is gericht op de instroomverhoging naar mbo-techniek door fascinatie- en oriëntatieprogramma’s techniek te ontwikkelen voor leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. Om de leer- en opleidingsprocessen regionaal en sectorgericht te laten verlopen, worden gerichte doorlopende leerlijnen en keuzedelen ontwikkeld en verzorgd.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Noord-Holland Noord
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem (MTLM)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-

Techniek leerwerkpleinen en – stratennetwerk (TL-Netwerk) Noord-Holland

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Regius College
  • rsg Wiringherlant
  • Lyceum aan Zee
  • OSG de Hogeberg
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Kop van Noord-Holland
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.