Techniek Expertise Centrum (TEC) Zuidoost-Friesland Sterk Techniekonderwijs

Het Techniek Expertise Centrum (TEC) is een duurzame samenwerkingsstructuur tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid. Hier staat kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding centraal. Vanuit het TEC worden door het onderwijs extra activiteiten uitgevoerd die inspelen op de geconstateerde regionale mismatch (kwalitatief en kwantitatief). Enerzijds zijn meer technisch geschoolde arbeidskrachten nodig dan dat er nu worden opgeleid. Anderzijds groeit de behoefte aan andere, nieuwe kennis en vaardigheden die aansluiten bij de snelle technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven. De activiteiten zijn gericht op vier doelen: de beeldvorming met betrekking tot de technieksector verbeteren en het interesseren en werven van jongeren voor de technische vmbo-profielen, het ontwikkelen van innovatief en kwalitatief sterk techniekonderwijs, door het (door)ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en keuzevakken, de vaardigheden en kennis van techniekdocenten vergroten en zorgen voor voldoende instroom van techniekdocenten en gebruikmaken van elkaars faciliteiten (onderwijs en bedrijfsleven) om innovaties vanuit het bedrijfsleven het onderwijs in te brengen en efficiënter om te gaan met de beschikbare middelen en faciliteiten.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Friesland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Techniek Expertise Centrum (TEC) Zuidoost-Friesland Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Stellingwerf College
 • Gomarus College (locatie Drachten)
 • HAVOtop Burgum
 • VO Surhuisterveen
 • OSG Singelland De Venen
 • OSG Singelland Internationale Schakelklassen
 • OSG Singelland Het Drachtster Lyceum
 • VHS-Singelland
 • OSG Singelland Burgum
 • CSG Liudger (locatie Waskemeer)
 • CSG Liudger (locatie Splitting)
 • CSG Liudger (locatie de Ring)
 • CSG Liudger (locatie Raai)
 • CSG Liudger (locatie Burgum)
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC Friese Poort
 • Friesland College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.