Tech4Food

Tech4Food is een publiek-private samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Het doel van de samenwerking is om een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het techniekonderwijs en de arbeidsmarkt. Het curriculum is gebaseerd op smart industries, 3D-technieken en circulaire economie en bestaat onder andere uit kennissessies en bedrijfsbezoeken over drones, building information modeling en duurzaamheid.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Foodvalley
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem (MTLM) ICT en creatieve industrie (ICT) Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO, HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2015

Tech4Food

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Marnix College
 • Pallas Athene College
 • Het Streek
 • De Meerwaarde
 • Johannes Fontanus College
 • Het Perron
 • Ichthus College
 • Christelijk Lyceum Veenendaal
 • Rembrandt College
 • Scholengemeenschap Pantarijn
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC A12
 • Aeres MBO
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-
Website

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.