TalentOntwikkeling Techniek-route

De opleiding Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) is een versnelde leerroute die vmbo-tl-leerlingen via een mbo-opleiding Gebouwde omgeving, ICT of middenkader Engineering naar het hbo toe leidt. Studenten doorlopen in zes jaar tijd zowel het vmbo als het mbo. De leerroute is bedoeld als alternatieve route voor havo voor praktisch ingestelde studenten. Er wordt gewerkt aan een excellentieprogramma waarin de opleiding Technicus engineering in drie jaar in plaats van in vier jaar kan worden afgerond. Er worden workshops voor vmbo’ers verzorgd in de vorm van Xperiences (moderne en duurzame technieken).

Over ons
Arbeidsmarktregio
Drechtsteden
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) -- T Metaal en metalektro ICT en creatieve industrie (ICT) -- ICT ICT
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-

TalentOntwikkeling Techniek-route

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • CS De Hoven (locatie Uilenhof)
  • Insula College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Da Vinci College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.