Stichting TechNet Eemland

Stichting TechNet Eemland is een samenwerking van het technisch bedrijfsleven, vmbo- en mbo-instellingen, brancheorganisaties en de overheid. Het doel van het samenwerkingsverband is om jongeren kennis te laten maken met de mogelijkheden van leren en werken in de techniek aan de hand van praktijkgericht onderwijs. De speerpunten hierbij zijn: het verbeteren van het imago van de techniekbranche, kennisuitwisseling tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties en waarborgen dat er ook in de toekomst voldoende technische vakmensen zijn.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Amersfoort
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem (MTLM)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO, Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO, Universiteit
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2013

Stichting TechNet Eemland

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Wellantcollege
 • Van Lodensteincollege
 • Vallei College (Columbusweg)
 • Vallei College (Dierenriem)
 • Vallei College (Lovink)
 • Vallei College (Paladijnenweg)
 • Vakcollege Maarsbergen
 • Waldheim-mavo
 • Openbaar Lyceum de Amersfoortse Berg
 • Meridaan College (Parelhoenstraat)
 • Meridaan College (Zangvogelweg)
 • Meridaan College (Daam Fockemalaan)
 • Meridaan College (Hooglandseweg-Noord)
 • Meerwegen scholengemeenschap
 • Farel College
 • scholengemeenschap Guido
 • Corlaer College
 • het Griftland College
 • Betrokken mbo-instellingen

 • MBO Amersfoort
 • ROC Midden Nederland
 • Hoornbeeck College
 • Aeres MBO
 • Aeres VMBO (Maartensdijk)
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.