Sterk Techniekonderwijs het Gooi

In de regio het Gooi houdt een netwerk van regionale samenwerkingspartners zich bezig met de versterking van het techniekonderwijs. Doelstellingen zijn: het vernieuwen van het technisch vmbo, zodat leerlingen adequaat zijn voorbereid op nieuwe technologische ontwikkelingen en technieken in hun latere beroep, het vertrouwd maken van leerlingen binnen de niet-technische profielen en de theoretische leerweg/mavo met technische en technologische aspecten in de samenleving en werk en een optimale aansluiting tussen het primair onderwijs, het bedrijfsleven en roc’s. De gewenste resultaten zijn een toename van het aantal leerlingen dat het technische vmbo volgt en een toename van het aantal leerlingen in het vmbo dat vanuit een niet-technisch profiel of de theoretische leerweg/mavo één of meerdere technische keuzevakken volgt. Daarnaast ligt de focus op een verhoging van de instroom vanuit de vmbo-afdelingen in het Gooi naar technische mbo-opleidingen en een toename van de gediplomeerde uitstroom uit technische mbo-opleidingen in de regio.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Gooi en Vechtstreek
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T) Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem (MTLM) Zorg, welzijn en sport (ZWS) ICT en creatieve industrie (ICT) Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) Specialistische vakmanschap (SV)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO, Overige scholen: SBO, HAVO, VWO, HBO/universiteit
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2020

Sterk Techniekonderwijs het Gooi

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Wellantcollege
  • Groot Goylant
  • Hilfertsheem College
  • Mediaschool Hilversum
  • College de Brink
  • Betrokken mbo-instellingen

  • MBO College Hilversum
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.