Sterk Techniek Onderwijs TechniekPact Kop van Noord-Holland

In de regio Kop van Noord-Holland is er sprake van een groeiend tekort aan goed opgeleide technische vakkrachten en specialisten. Om die reden is het TechniekPact Kop van Noord-Holland opgericht. Dit publiek-privaat werkingsverband heeft als doel om het techniekonderwijs op het vmbo kwalitatief te versterken (opleidingen en infrastructuur). Daarnaast moeten de techniekteams kwalitatief verrijkt en kwantitatief versterkt worden. De werving en instroom vanuit po en vmbo-onderbouw moet worden versterkt en vergroot. Met deze aanpak moet ook de instroom vanuit het basisonderwijs naar het techniekonderwijs in het vmbo worden vergroot, zo ook de doorstroom vanuit het vmbo naar de techniekopleidingen van het mbo.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Noord-Holland Noord
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Sterk Techniek Onderwijs TechniekPact Kop van Noord-Holland

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Rsg Wiringherlant
  • Clusius College - vmbo Schagen
  • Regius College
  • Scholen aan Zee
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Clusius College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.