Samen Slim Logistiek Vooruit

Samen Slim Logistiek Vooruit is een samenwerking tussen het Summa College Transport & Logistiek en bedrijven uit de regio Eindhoven met als doel het imago van de sector te verbeteren, de instroom te vergroten en een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Om deze doelen te bewerkstelligen, worden activiteiten georganiseerd zoals de Dag van de Logistiek, bedrijfsbezoeken, voorlichtingsdagen op vmbo-scholen en de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zuidoost-Brabant
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem (MTLM) -- MTLM Transport en logistiek
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), HBO
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Samen Slim Logistiek Vooruit

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Olympia
  • Stedelijk college Eindhoven
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Summa College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.