Regio’s Capelle en Oostland Sterk Techniekonderwijs

De regio’s Capelle en Oostland willen de komende periode investeren in duurzaamheid en energietransitie. Deze prioriteit zien ze als een katalysator om te komen tot sterk techniekonderwijs in de keten vmbo-mbo-bedrijfsleven-lokale overheid. In de regio werken drie vmbo-scholen samen met een school voor praktijkonderwijs, drie mbo-instellingen, de gemeenten in de regio en het bedrijfsleven. Gezamenlijk gaan de partijen aan de slag met vier prioriteiten. Het draait daarbij om het versterken van de instroom in techniek, het versterken van de doorlopende leerlijnen van de technische profielen, professionalisering van docenten en van het onderwijsbedrijf, met een innovatief opleidingsmodel. In alle actielijnen is steeds extra aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Rijnmond
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio’s Capelle en Oostland Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Melanchton
  • Comenius College
  • IJsselcollege
  • Hogeschool Rotterdam
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Techniek College Rotterdam
  • Hout- en Meubileringscollege
  • Grafisch Lyceum Rotteram
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.