Regionaal Investeringsfonds Cloud Engineering

Het Regionaal Investeringsfonds Cloud Engineering is een samenwerking tussen Albeda en ROC Zadkine en is gericht op het versterken en intensiveren van samenwerking tussen onderwijs, regionaal bedrijfsleven en gemeenten om de ICT-opleidingen beter aan te laten sluiten op de eisen en wensen van de betrokken bedrijven en de sector. De samenwerking dient te resulteren in een hogere instroom in de richting IT in het algemeen en cloud-specialisten in het bijzonder, een actueel curriculum en werken met actuele kennis en apparatuur middels een lab en practoraat. Er wordt nauw samengewerkt met de IT Campus Rotterdam.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Rijnmond
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
-

Regionaal Investeringsfonds Cloud Engineering

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Libanon Lyceum
 • Penta College
 • MavoVos
 • Edudelta College
 • Roncalli Mavo
 • RGO Middelharnis
 • Lentiz
 • VMBO Maassluis
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Albeda
 • Zadkine
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.