Regio Zwolle Sterk Techniekonderwijs

In de regio Zwolle is een groot aantal vacatures voor technische beroepen. Een activiteitenplan moet leerlingen interesseren voor het technische vmbo. Vanuit de voortschrijdende technologisering van de industrie vraagt de arbeidsmarkt een nieuwe generatie vakmensen en kenniswerkers die snel om kunnen gaan met innovaties en flexibel inspelen op veranderende omgevingen. De extra arbeidsvraag die resulteert uit de technologische ontwikkelingen vraagt een aanpassing van het huidige onderwijs- en scholingsaanbod om de extra arbeidsvraag op te leiden. Het is gewenst dat het beleid samenvalt met de ontwikkeling van een sterke leercultuur. Deze speelt in op de arbeidsmarktbehoeften die uit de toenemende technologisering voortvloeien. Daarnaast blijft er de komende jaren vraag naar traditioneel opgeleide technici. Er wordt hiervoor ingezet op een duurzame samenwerking van onderwijs met het (lokale) bedrijfsleven. In het activiteitenplan wordt per school een aanbod ontwikkeld, maar de meeste activiteiten zijn gericht op een lokaal aanbod. Een schoolaanbod bevat activiteiten die door de vo-scholen worden aangeboden. In het lokael aanbod worden activiteiten opgenomen die een samenwerking, uitwisseling van mensen en middelen en de uitwisseling van leerlingen teweeg zal brengen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zwolle
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Zwolle Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Thorbecke Scholengemeenschap (locatie Russenweg)
  • Thorbecke Scholengemeenschap (locatie Heesweg)
  • TalentStad Beroepscollege
  • Greijdanus College
  • De Ambelt
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Deltion College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.