Regio Zuidoost-Brabant Sterk Techniekonderwijs

In de regio Zuidoost-Brabant werken onderwijs, bedrijven en overheden samen om nu en in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar techniekonderwijs aan te bieden. Dit gebeurt door middel van vijf pijlers. De regio’s Veldhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Bergeijk maken onderdeel uit van de Brainport-regio Eindhoven, wat beschouwd kan worden als het centrum van de Nederlandse kennisintensieve maakindustrie. De technische bedrijven in de regio hebben door vervangingsvraag (vergrijzing) en uitbreidingsvraag (groei) behoefte aan voldoende goed opgeleide technische vakmensen. Ter anticipatie op de ontwikkelingen met betrekking tot de techniekbranche zijn innovaties nodig die inspelen op de behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Kernelementen in de aanpak zijn: de instroom van leerlingen, onderwijsontwikkeling, de instroom en professionalisering van docenten, betere faciliteiten en apparatuur en het creëren van een duurzame samenwerking. Het project is een samenwerking tussen enkele scholen, gemeenten en 25 bedrijven uit de regio.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zuidoost-Brabant
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Zuidoost-Brabant Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Were Di
  • Sondervick College
  • Prins Willem-Alexanderschool
  • Berkenschutse
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Summa College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.