Regio Zuid-Limburg Sterk Techniekonderwijs

In de regio Zuid-Limburg is sprake van de combinatie van krimp, ontgroening, vergrijzing en een aantrekkende arbeidsmarkt met veel vraag naar vakmanschap. Op basis hiervan zijn tien doelstellingen geformuleerd, waaraan diverse activiteiten gelinkt kunnen worden. De bovenregionale doelstellingen zijn de professionalisering van docenten en ander personeel, meer aandacht voor loopbaanoriëntatie en de versterking van de doorlopende leerlijn ‘vakmanschapsroute’. Ook komt er aandacht voor de doorontwikkeling van de technologieroute (vmbo, mbo naar hbo). Daarnaast moet technisch onderwijs onder de aandacht worden gebracht binnen het primair onderwijs. De subregionale doelstellingen bestaan uit het verduurzamen van bestaande technische profielen en infrastructuur en het vergroten van instroom in technische profielen. Daarnaast moet het reguliere curriculum een brede basis met voldoende keuzemogelijkheden hebben en moet dit door innovatie verder versterkt worden. Ook moeten de digitale vaardigheden bij leerlingen in combinatie met nieuwe technologie aan bod komen en het leren in context meer aandacht krijgen. Daarnaast ligt de focus op crossovers tussen sectoren. Ook worden, waar mogelijk, vso-scholen en de groene scholen betrokken bij de plannen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zuid-Limburg
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Zuid-Limburg Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Beroepscollege Parkstad Limburg (locatie Heerle)
 • Emmacollege (locatie de Weggebekker)
 • Emmacollege (locatie Schandelermolenweg)
 • Sophianum
 • DaCapo College
 • Stella Maris College
 • Hondsrug College
 • Graaf Huyn College
 • Groenewald
 • VMBO Maastricht
 • Sint-Maartenscollege
 • Porta Mosana College
 • Betrokken mbo-instellingen

 • VISTA college
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.