Regio Zuid-Friesland Sterk Techniekonderwijs

De regio Zuid-Friesland bestaat uit de gemeenten Weststellingwerf, Heerenveen en Opsterland. Het betrekken van het bedrijfsleven, gevestigd in deze gemeenten, is van belang om het onderwijs goed te laten aansluiten op de ontwikkelingen en innovaties uit het regionale bedrijfsleven. Tevens is de vraag naar goed gekwalificeerd technisch personeel in deze geografische afbakening groter dan het aanbod. De ambitie is om vanuit een regionale en gezamenlijke aanpak te werken aan innovatief en kwalitatief sterk techniekonderwijs dat breed, betaalbaar en dekkend is. De samenwerkende partijen in de regio Heerenveen, Gorredijk en Wolvega werken om die reden aan de beeldvorming, instroom en doorstroom, het ontwikkelen van innovatief onderwijs en een duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Friesland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Zuid-Friesland Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Bornego College
  • OSG Sevenwolden
  • Kei College
  • Nordwin College
  • Terra
  • Linde College
  • Burgemeester Harmsma School
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Friese Poort
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.