Regio Westerkwartier-Noordenveld Sterk Techniekonderwijs

In het kader van Sterk Techniekonderwijs is het doel in de regio Westerkwartier-Noordenveld om het aantal tl-leerlingen dat kiest voor een technisch profiel op het mbo te verhogen. Ook het behouden van de hoge doorstroom van bb/kb-leerlingen PIE en BWI naar een technische mbo-opleiding is van belang om de toenemende vraag naar technisch geschoold personeel te beantwoorden. Tevens wordt gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van het technisch vmbo-onderwijs en wordt een intensieve samenwerking in de keten gestimuleerd. Tot slot is er aandacht voor professionalisering van docenten en dient de instroom in het technische vmbo em mbo toe te nemen door het imago van techniek te verbeteren.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groningen
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Westerkwartier-Noordenveld Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • RSG de Borgen (locatie Woldborg)
  • RSG de Borgen (locatie Neijeborg)
  • RSG de Borgen (locatie Ronerborg)
  • Terra Oldekerk
  • RSG de Borgen (locatie Esborg)
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Terra MBO (locatie Groningen)
  • ROC Noorderpoort
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.