Regio West-Brabant Sterk Techniekonderwijs

De regio West-Brabant wil een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs realiseren. De dalende leerlingenaantallen vereisen echter een continue inhoudelijke afstemming van het onderwijsaanbod op de behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Er wordt ingezet op het trainen van 21e-eeuwse vaardigheden, zoals flexibiliteit, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Er is tevens aandacht voor de professionalisering van onderwijspersoneel. Er wordt samengewerkt om de instroom op het vmbo-techniekonderwijs binnen de regio te vergroten. Ook wordt gewerkt aan een inhoudelijke afstemming op de behoefte van de toekomstige regionale arbeidsmarkt en dienen basisvoorwaarden geformuleerd te worden voor sterk en eigentijds techniekonderwijs, waar een structurele samenwerking met het bedrijfsleven deel van uitmaakt.

Over ons
Arbeidsmarktregio
West-Brabant
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio West-Brabant Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Da Vinci College
  • Markland College (locatie Oudenbosch)
  • Munnikeheide College (locatie Ruchpen)
  • Munnikeheide College (locatie Etten-Leur)
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Radius College (ROC West-Brabant)
  • Markiezaat College (ROC West-Brabant)
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.