Regio Voorne Putten Rozenburg Hoogvliet Sterk Techniekonderwijs

In de regio Hellevoetsluis moet een samenwerking tussen vmbo-scholen, een mbo voor scheepvaart en transport en het regionale bedrijfsleven zorgen voor duurzaam en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Met het oog op de nieuwe investering in het technische vmbo-onderwijs, kan met extra geld worden geïnvesteerd in machines, materialen en mensen. In de regio Hellevoetsluis, bestaande uit de gemeenten Voorne, Putten, Rozenburg en Hoogvliet, worden deze middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen. Daarbij is de doelstelling om te werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Onder de naam Sterk Techniekonderwijs Voorne-Putten-Rozenburg-Hoogvliet, is een samenwerking opgezet tussen drie vmbo-scholen met beroepsgericht onderwijs in de techniek en een aantal aanhakende scholen zoals een vso, praktijkonderwijs en vmbo-t. Daarnaast zijn het Scheepvaart en Transportcollege en het regionale bedrijfsleven betrokken. In het project zal de samenwerking en uitvoering op verschillende niveaus gestalte krijgen, op strategisch niveau, tactisch niveau en uitvoerend niveau. Gezamenlijk wordt ingezet op vier thema’s. Het versterken van in- en doorstroom van leerlingen. Het versterken van de doorlopende leerlijnen. De professionalisering van personeel. En het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Rijnmond
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Voorne Putten Rozenburg Hoogvliet Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Helenium
 • PENTA College CSG Jacob van Liesveldt
 • PENTA College CSG Bahûrim
 • Wellant vmbo Anna Hoeve
 • Maerlant
 • PENTA College CSG Godfried Richter
 • PENTA College CSG Scala Rietvelden
 • MyCollege
 • PENTA College CSG De Oude Maas
 • PENTA College CSG Hoogvliet
 • Betrokken mbo-instellingen

 • STC Group
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.