Regio Rijnstreek Sterk Techniekonderwijs

In de Rijnstreek dient over vier jaar een zichtbare samenwerking te zijn tussen meerdere onderwijsniveaus en het regionale bedrijfsleven. Er wordt in de regio al veel geïnvesteerd in het technisch vmbo-onderwijs. De tekorten in de techniek en een betere aansluiting van het techniekonderwijs op de arbeidsmarkt moeten opgelost worden door maatschappelijke en economische allianties. Er worden experimenten gefaciliteerd en speerpunten geformuleerd om tot een structurele samenwerking en duurzame effecten te komen. De zes hoofdlijnen zijn: faciliteiten en materiaal moderniseren, het technisch onderwijsaanbod versterken door extra keuzemodules, ketenversterking tussen het bedrijfsleven en onderwijs met een regionaal programma voor contextrijk buitenschools leren, het versterken van loopbaanoriëntatie op techniek, een doorlopende leerlijn techniek en techniek met keuzemodules een prominentere plek geven in de theoretische leerweg. Het doel hiervan is om de volle breedte van het techniekonderwijs te versterken.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Holland Rijnland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Rijnstreek Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Ashram College
  • Groene Hart Leerpark
  • Coenecoop College
  • Wellant vmbo Alphen aan den Rijn
  • Groene Hart Praktijkschool
  • Betrokken mbo-instellingen

  • mboRijnland
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.