Regio Rijk van Nijmegen Sterk Techniekonderwijs

Vanaf januari 2019 hebben vijf ontwikkelgroepen met afvaardiging vanuit het vmbo, mbo en bedrijfsleven gewerkt aan een regioplan Sterk Techniekonderwijs Regio Nijmegen. Dit plan moet een antwoord geven op de toenemende vraag naar vakmensen in de regio Rijk van Nijmegen. De gezamenlijke ambitie is om meer leerlingen warm te krijgen voor techniek en technologie en daarmee de instroom van leerlingen po, vmbo en mbo te verhogen. De doelstellingen van het regioplan zijn in zes punten uiteengezet: het gezamenlijk ontwikkelen van een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand regionaal techniekonderwijsaanbod, het creëren van één loketfunctie (Platform Techniek Nijmegen), het versterken van het imago van het techniek onderwijs, de professionalisering van docenten, het definiëren van het Impulsproject ter bevordering van lokale ontwikkelingen met bedrijfsleven en mbo en het investeren in implementatie en structurele borging van de doelstellingen Sterk Techniekonderwijs Regio Rijk van Nijmegen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Rijk van Nijmegen
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Rijk van Nijmegen Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Montessori College (locatie Groesbeek)
 • Montessori College (locatie Nijmegen)
 • Kandinsky College
 • NSG Groenewoud
 • Jorismavo
 • Citadel College
 • Het Rijks (locatie Sint Hubertusstraat)
 • Het Rijk vmbo-campus (locatie Wezenlaan)
 • Het Rijks (locatie Hatertseweg)
 • Mondial (locatie de Meeuwse Acker)
 • Maaswaal College
 • Pax Christi College
 • Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC Nijmegen
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.