Regio Noordwest-Friesland Sterk Techniekonderwijs

In de regio Noordwest-Friesland is het streven om een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch onderwijs in zowel technische als technologische profielen te realiseren. Hoewel de baankansen in de techniek in de regio omvangrijk zijn, is de instroom van leerlingen vanuit het technische mbo- en hbo-onderwijs laag. Daarom werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen om het techniekonderwijs beschikbaar en op niveau te brengen en te houden. Het doel is om een doorlopende leerlijn naar het mbo te creëren die aantrekkelijk is voor een brede doelgroep om de instroom in zowel technische vervolgstudies als de technische arbeidsmarkt te vergroten. Deze doelen moeten bereikt worden door de instroom in het technisch en technologisch vmbo te vergroten, de doorstroom naar een technisch mbo te stimuleren, faciliteiten te moderniseren en docententeams te versterken.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Friesland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Noordwest-Friesland Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • RSG Simon Vestdijk (locatie Harlingen)
 • RSG Simon Vestdijk (locatie Franeker)
 • OSG Piter Jelles (locatie Ynsicht)
 • OSG Piter Jelles (locatie De Dyk)
 • OSG Piter Jelles (Montessori High School)
 • OSG Piter Jelles-De Foorakker (locatie St. Annaparochie)
 • CSG Ulbe van Houten
 • Nordwin College VMBO Groen (locatie Leeuwarden)
 • CSG-Comenius (locatie Zamenhof)
 • CSG-Comenius (locatie Esdoorn)
 • CSG Anne Maria van Schuurman
 • Maritieme Academie Harlingen
 • CSG 't Schygler Jouw
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC Friese Poort (locatie Leeuwarden)
 • ROC Friesland College (locatie Leeuwarden)
 • Nordwin College groen en Life Science
 • ROC Nova college (locatie Harlingen)
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.