Regio Noordoostpolder en Urk Sterk Techniekonderwijs

De regio Noordoostpolder en Urk heeft als doel om de doorstroom van leerlingen naar de techniek verhogen. Ook dient er sprake te zijn van een toename van het aantal techniekdocenten en dient het tekort aan goed opgeleid technisch personeel af te nemen. Im dit te bereiken, is het van belang om een krachtige leeromgeving met moderne technieklokalen en buitenschools leren te creëren. Daarnaast moeten programma’s ontworpen worden waarin nieuwe technologieën een plek krijgen voor vmbo-leerlingen. Een duurzame samenwerkingsorganisatie tussen scholen en bedrijven zal bovendien leiden tot een verhoogde kwaliteit van buitenschools leren en stages. Het streven is tot slot om een technologische doorlopende leerlijn van po-vmbo-mbo te ontwikkelen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Flevoland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Noordoostpolder en Urk Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Emelwarde College MAVO
 • Berechja College
 • Aeres VMBO (locatie Emmeloord)
 • De Zonnebloemschool
 • Vakcollege Noordoostpolder
 • Zuyderzee College
 • Bonifatius
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC Friese Poort Maritieme Opleidingen
 • ROC Friese Poort
 • Aeres mbo
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.