Regio Noordoost-Friesland Sterk Techniekonderwijs

In het kader van Sterk Techniekonderwijs in de regio Noordoost-Friesland werken het po, vmbo/mavo, mbo, techniekbedrijven, kennisinstellingen en gemeenten samen om te anticiperen op de forse demografische krimp die leidt tot een afnemend aantal techniekleerlingen en krapte op de arbeidsmarkt. In de regio zijn echter veel bouw- en metaalbedrijven gevestigd die behoefte hebben aan technisch personeel. De samenwerkingspartners willen daarom de instroom in het technisch vmbo en naar het technisch mbo bevorderen door promotie van techniekonderwijs, onderwijsontwikkeling po-vmbo/mavo-mbo en een nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De samenwerking is gericht op het veranderen van de harde techniek-opleidingen in breed, technologisch vormgegeven vmbo en mbo, zodat er meer oplossingsrichtingen voor de regionale problematiek ontstaan. Ook is het doel om een aantrekkelijk, dekkend en doelmatig techniekonderwijs te realiseren, waarbij opleidingen mogelijk (gezamenlijk) geconcentreerd worden.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Friesland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Noordoost-Friesland Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Dockinga College (locatie VMBO-Vak Dokkum)
 • Dockinga College (locatie VMBO GT Dokkum)
 • Lauwers College (locatie Buitenpost)
 • Lauwerscollege (locatie Kollum)
 • Lauwerscollege (locatie Grijpskerk)
 • PJ Dalton Dokkum
 • PJ Impuls Kollum
 • Mavo de Saad
 • Norwin Buitenpost
 • PrO Dokkum
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC Friese Poort Dokkum-Leeuwarden
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.