Regio Noordelijke Drechtsteden Sterk Techniekonderwijs

Met de focus op structurele aanpassingen in het curriculum, wordt in de regio Noordelijke Drechtsteden met het mbo en de arbeidsmarkt ingezet op een aantal doelen. Kwantitatief is er sprake van tekorten in verschillende technische beroepen. De krimp van de beroepsbevolking zet het aantal potentieel beschikbare arbeidskrachten verder onder druk. Daarnaast kiezen jongeren soms opleidingen in andere sectoren dan techniek. Echter, ook in deze sectoren neemt de vraag naar en dus baankansen voor werknemers met technisch inzicht en probleemoplossend vermogen toe. Kwalitatief sluiten de inhoud en de aard van de innovatie binnen onze opleidingen niet voldoende aan op de technologische ontwikkelingen in de markt. Door verdergaande digitalisering verdwijnen en veranderen beroepen en komen er nieuwe banen, functies en taken bij. Van zowel de huidige arbeidskrachten als leerlingen die tot de arbeidsmarkt toetreden, wordt verwacht dat zij over de ’21st century skills’ beschikken, zoals sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en digitale vaardigheden. Dit vraagt om structurele aanpassingen in het curriculum om deze skills te ontwikkelen. Voor de (profiel)docenten houdt dit bijvoorbeeld in dat zij voldoende ‘bij de tijd’ moeten blijven om de techn(olog)ische ontwikkelingen van de markt te volgen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Drechtsteden
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Noordelijke Drechtsteden Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Griendencollege
  • CSG De Lage Waard
  • Willem de Zwijger College
  • Walburg College Zwijndrecht
  • DevelsteinCollege
  • LOKET Zwijndrechtse Waard
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Da Vinci College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.