Regio Noord-Groningen Sterk Techniekonderwijs

In de regio Noord-Groningen dient een samenwerking tussen scholen de mismatch tussen krimp en werkloosheid en de hoge vraag naar technisch geschoold personeel op te lossen. Het po, vmbo en mbo werken gezamenlijk aan de bevordering van de instroom in het technische vmbo, de doorstroom naar technische mbo-opleidingen en het behoud van het aantal leerlingen dat reeds een technische opleiding heeft gekozen. Daarbij wordt ingezet op het verhogen van de kwaliteit van het techniekonderwijs. Ook moet het onderwijsaanbod aansluiten op regiospecifieke vraagstukken, dient de samenwerking met het bedrijfsleven te intensiveren en is het van belang om scholieren op jonge leeftijd enthousiast te maken voor techniek. Door samen te werken met het bedrijfsleven is het streven om een goed bereikbaar en aantrekkelijk technisch vmbo te ontwikkelen, evenals innovatief en kwalitatief sterk technisch onderwijs in het mbo dat inspeelt op contemporaine ontwikkelingen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groningen
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Noord-Groningen Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Theda Mansholt College
 • Het Hogeland College
 • Terra Winsum
 • CSG Winsum
 • Het Hogeland College
 • Rutger Kopland School
 • Dollard College (locatie Stikkerlaan)
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Alfa College
 • Noorderpoort
 • Terra College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.