Regio Meppel/Steenwijkerland Sterk Techniekonderwijs

De regio Meppel/Steenwijkerland heeft als doel om po-leerlingen en leerlingen uit vo-onderbouw eerder en actiever kennis te laten maken met techniek. Tevens dient het onderwijs verder gepersonaliseerd te worden, gebaseerd op de interesses van de leerlingen. Daarnaast heeft het huidige techniekonderwijs behoefte aan een kwaliteitsimpuls. De inhoud moet meer aansluiten bij huidige ontwikkelingen in de techniek en bij de verwachtingen vanuit het bedrijfsleven en mbo. Er moet meer aandacht geschonken worden aan nieuwe technologische mogelijkheden en oplossingen (virtual reality, internet of things, smart technology, big data). Het breder inzetten van techniek in het vmbo-onderwijs biedt meer kansen dat leerlingen na het vmbo een technische vervolgopleiding volgen. Door middel van de nieuwe leerweg komen leerlingen meer in aanraking met techniek. Ook moeten docenten geprofessionaliseerd worden en dient er sprake te zijn van nieuwe aanwas van docenten.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zwolle
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Meppel/Steenwijkerland Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • rsg De Borgen (locatie Ronerborg)
 • rsg De Borgen (locatie Neijeborg)
 • rsg De Borgen (locatie Woldborg)
 • Terra Oldekerk
 • Stad & Esch
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Deltion College
 • Alfa-college
 • ROC Friese Poort
 • Drenthe College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.