Regio Lelystad Sterk Techniekonderwijs

De regio Lelystad zet in op de ontwikkeling van een gezamenlijke onderwijscampus voor drie vo-scholen. Het project van het bedrijfsleven, de gemeente en onderwijspartners moet het techniekonderwijs versterken. De ambitie is om nu en in de toekomst dekkend en doelmatig regionaal techniekonderwijs aan te bieden, zodat de doorstroom naar het vervolgonderwijs gestimuleerd wordt en er aansluiting plaatsvindt op de vraag en innovaties uit het bedrijfsleven. Om dit te bewerkstelligen, dient de instroom van leerlingen in het technische vmbo bevorderd te worden en dient een innovatief techniekonderwijs ontwikkeld te worden. Een ander relevant thema hierbij is de professionalisering van docenten en opleidingsmedewerkers bij bedrijven. Tot slot is er aandacht voor het leren in een realistische leeromgeving en wordt ingezet op een duurzaam partnerschap.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Flevoland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Lelystad Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • SG Lelystad
  • ISG Arcus
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Flevoland
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.