Regio Hoogeveen Sterk Techniekonderwijs

Om de samenwerking in de regio Hoogeveen te versterken ten behoeve van het techniek- en technologisch onderwijs, wordt ingezet het bevorderen van deelname aan het technisch vmbo. De samenwerking in de regio Hoogeveen moet ervoor zorgen dat meer leerlingen worden opgeleid voor de technische en technologische beroepen. Daarbij is de ambitie om, ondanks de krimpende leerlingaantallen, het aantal leerlingen dat uitstroomt naar een technische mbo-opleiding gelijk te houden in vergelijking tot 2018-2019. Het uitstroompercentage naar het technisch mbo zal dan 35% zijn. Het aanbod aan technisch onderwijs en technische modules moet daarnaast in stand gehouden worden. Daarnaast wordt de deelname aan een technisch vmbo bevorderd en moeten meer leerlingen in het basisonderwijs geïnteresseerd raken in techniek en technologie. Van alle vmbo-leerlingen volgt 50% van de leerlingen minimaal één technisch ingekleurde module. De techniekopleidingen worden versterkt door innovatieve leermaterialen en -omgevingen. Daarnaast zijn er gastdocenten uit het bedrijfsleven en wordt ingezet op praktijkleren.Nieuwe doelgroepen moeten worden geïnteresseerd voor techniek, praktijkonderwijs en vso, in afstemming met vmbo, mbo en bedrijven. Er worden nieuwe modules ontwikkeld rondom duurzaamheid, robotica, domotica en 21e-eeuwse vaardigheden. Ook wordt ingezet op het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn met een flexibele instroom in het mbo. Daarnaast moeten docenten hun professionalisering ontwikkelen en moeten hybride docenten geworven worden.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Drenthe
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Hoogeveen Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • RSG Wolfsbos
  • Roelof van Echten College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Alfa-college
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.