Regio Helmond – De Peel Sterk Techniekonderwijs

In de regio Helmond – De Peel wordt het huidige aanbod van het technische vmbo gevormd door de ‘harde’ technische uitstroomrichtingen BWI, PIE en M&T. Met name de doorstroom vanuit PIE is voor de regio een speerpunt dat extra aandacht vraagt. Om die reden dient de instroom in de technische profielen vanuit het po en de onderbouw van het vmbo gestimuleerd te worden en is het van belang dat de kwaliteit van het technisch onderwijs verbetert. Daarnaast moeten de techniekprogramma’s verbreed worden en moet de deskundigheid van techniekdocenten bevorderd worden. Er wordt ingezet op de verbetering van de beeldvorming rondom de techniek en de bestaande toekomstmogelijkheden. Ook moet de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren en wordt een intensieve samenwerking met docentopleiders nagestreefd.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Helmond-de Peel
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Helmond – De Peel Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Vakcollege Helmond
  • Varendonck College
  • Ivo Deurne
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Ter AA
  • Summa College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.