Regio Heerenveen – Wolvega – Gorredijk Sterk Techniekonderwijs

In de regio Heerenveen, Wolvega en Gorredijk kiezen minder leerlingen voor technische opleidingen en dreigt een docententekort voor de technieksectoren. Om verandering in de situatie te brengen, zijn vijf doelen ontwikkeld. De doelen zijn gericht op het tegemoetkomen aan de toenemende vraag voor goed opgeleide technische medewerkers in de regio, waarbij kennis van de nieuwste duurzame technieken onder het personeel van belang is. Ook dient de instroom voor het technische vmbo gestimuleerd te worden en moeten de technische profielen worden versterkt door het uitbreiden van de mogelijke keuzevakken. Daarnaast is het van belang dat de doorstroom binnen technische opleidingen toeneemt. De regio wil binnen het samenwerkingsverband zowel personeel als onderwijsonderdelen en de fysieke infrastructuur delen. Tot slot wil zij investeren in de kennis, vaardigheden en motivatie van techniekdocenten in het vmbo.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Friesland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Heerenveen – Wolvega – Gorredijk Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Kei College
  • Marne College
  • Nordwin College (locatie Sneek)
  • CSG Bogerman
  • RSG Magister Alvinus
  • CVO Zuid-West Fryslân
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Friese Poort
  • Friesland College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.