Regio Haarlemmermeer en Bollenstreek Noord Sterk Techniekonderwijs

In Haarlemmermeer en Bollenstreek Noord kunnen leerlingen in een vroeg stadium en door de hele onderwijsketen ervaren wat techniek is. Scholen, bedrijven en overheid willen een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch onderwijs realiseren in zowel technische als niet-technische profielen op het vmbo (inclusief theoretische leerweg). Daarbij moeten er goede doorlopende leerwegen in het mbo zijn, met uitdagend en voor een brede doelgroep interessant onderwijs. Om die reden dienen meer activiteiten georganiseerd te worden om techniek te promoten, evenals LOB-activiteiten voor alle leerlingen (ook tl en niet-technische vakken) en technische keuzevakken en leerroutes. Ook het creëren van een dekkende infrastructuur van het techniekonderwijs en professionaliseringsactiviteiten voor docenten en mentoren moet hieraan bijdragen. Op deze manier moet een hoger percentage leerlingen bereikt worden dat voor een technische vervolgstudie kiest, en daarna voor een technische functie op de arbeidsmarkt.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groot Amsterdam
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Haarlemmermeer en Bollenstreek Noord Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Hoofdvaart College
  • Kaj Munk College
  • Herbert Vissers College
  • Fioretti College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Nova College
  • MBO College Airport
  • ROC van Amsterdam
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.