Regio Gouda Sterk Techniekonderwijs

Het Sterk Techniekonderwijs in de regio Gouda is er op gericht dat de regionale arbeidsmarkt duurzaam kan beschikken over voldoende kwalitatief hoogwaardig opgeleide krachten op het niveau van basis vakmanschap en middelbaar en gespecialiseerd vakmanschap. Het techniek en technologisch vormgegeven vmbo-onderwijs heeft te maken met dalende leerlingenaantallen en een slecht imago met onvoldoende instroom als gevolg. Daarbij speelt een grote (toekomstige) vervangingsvraag in sommige sectoren, zoals transport en logistiek en een deel van de industrie, vanwege een hoog aantal 60-pluswerknemers. Om op deze ontwikkelingen te anticiperen, wordt gewerkt aan de vergroting van de instroom en het behoud van de doorstroom Produceren, installeren en energie (PIE) en Bouwen, wonen en interieur (BWI). Ook wordt de doorstroom binnen de andere profielen en de theoretische leerweg gestimuleerd. Daarnaast moet innovatieve technologie een plaats in het onderwijs krijgen, moet er een structurele samenwerking met het Goudse bedrijfsleven komen en moeten de basisvoorwaarden voor sterk en eigentijds onderwijs op orde zijn.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Midden-Holland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Gouda Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • De Goudse Waarden
  • Driestar College
  • Wellant vmbo Gouda
  • Carmelcollege (locatie De Meander)
  • Carmelcollege (internationale schakelklas)
  • Betrokken mbo-instellingen

  • mboRijnland
  • Hoornbeeck College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.