Regio Gorinchem en Altena Sterk Techniekonderwijs

In de regio Gorinchem en Altena is sprake van een tekort aan technische vakmensen op mbo-niveau in verschillende vakgebieden. De tekorten in de techniek bevinden zich met name in bouw(gerelateerd), maritieme (maak)industrie en logistieke beroepen en de (toegepaste) ICT. Tevens is er behoefte aan arbeidskrachten die de juiste kennis, vaardigheden en houding hebben op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, robotisering/automatisering, smart technology en maritieme techniek. Vanwege de voorspelde krimp van het aantal vmbo-leerlingen, is het van belang om kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen en voldoende leerlingen te laten in- en doorstromen naar een technische (v)mbo-opleiding in de regio. Onderlinge samenwerking en kennisdeling tussen partners dient ertoe te leiden dat de knelpunten van het huidige aanbod en kwaliteit van het technisch vmbo aangepakt worden, passend bij de regionale arbeidsmarktbehoefte.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Gorinchem
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Gorinchem en Altena Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Gilde Vakcollege
 • Omnia College
 • Gomarus Scholengemeenschap
 • Willem van Oranje College (locatie Wijk en Aalburg)
 • Altena College
 • Uilenhof
 • De Joost
 • Calvijn
 • Schans
 • Het Heerenland
 • Fortes lyceum
 • Prinsentuin Andel
 • Wellant Christelijk vmbo (locatie De Bossekamp)
 • Merewade Praktijkschool
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC Da Vinci College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.