Regio FoodValley

In de regio FoodValley is er sprake van een krimpende groep vmbo-studenten en dus potentieel technisch personeel waardoor het tekort dreigt te verergeren. De vier vmbo-scholen die techniek aanbieden, hebben het initiatief genomen tot het netwerk STO FoodValley. Het netwerk is vergroot door aansluiting van vmbo-scholen met een theoretische leerweg en een aantal bedrijven en opleidingsbedrijven. Op basis van een analyse van de regiovisie heeft het netwerk de volgende doelstellingen geformuleerd: er wordt een regionaal ecosysteem binnen de FoodValley ontwikkeld waarin docenten van de verschillende scholen, in samenwerking met stakeholders uit de FoodValley, van en met elkaar leren, er wordt een onderwijsaanbod voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs ontwikkeld, er wordt een actuele technische leeromgeving voor leerlingen en docenten gerealiseerd met aandacht voor nieuwe technologische ontwikkelingen en er wordt een doorstroomprogramma van het vmbo naar het technisch mbo ontwikkeld voor leerlingen van de deelnemende scholen. De 17 Sustainable Development Goals zijn als kapstok gekozen voor de ontwikkeling van activiteiten om zowel bedrijven, leerlingen als docenten, hiermee in aanraking te brengen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Foodvalley
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio FoodValley

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Ichtus College
 • de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal
 • Christelijk Lyceum
 • Rembrandt College
 • Johannes Fontanus College
 • De Meerwaarde
 • Pallas Athene College
 • Het Streek
 • Aeres VMBO
 • Marnix College
 • Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden
 • Scholengemeenschap Pantarijn
 • Betrokken mbo-instellingen

 • ROC A12
 • MBO Amersfoort
 • Rijn IJssel
 • Hoornbeeck College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.