Regio Eindhoven Sterk Techniekonderwijs

De Brainport-regio Eindhoven kan beschouwd worden als het centrum van de Nederlandse kennisintensieve maakindustrie. De technologische ontwikkelingen (specifiek in de maakindustrie) stellen nieuwe eisen aan het onderwijs. Er is momenteel een stijgende vraag naar onderwijs dat (ook) gericht is op nieuwe technieken en nieuwe kennis en skills, zoals robotisering, prototyping en 3D-printen. Om het technisch onderwijsaanbod in de regio aan te laten sluiten op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zijn de speerpunten van de aanpak als volgt: het techniekonderwijs moet inhoudelijk van hoge kwaliteit zijn en blijven en leerlingen moeten adequaat voorbereid worden op het mbo en de arbeidsmarkt in de regio.De doorstroom naar het mbo en de arbeidsmarkt moet efficiënt en doelmatig zijn en moet voldoende leerlingen trekken voor de techniek. De resultaten moeten duurzaam zijn, inzicht geven in ontwikkelingen en structureel blijven vernieuwen. De digitale component van techniek moet in het onderwijs ingezet worden en breed gedragen worden door po, vo, mbo en bedrijfsleven.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zuidoost-Brabant
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Eindhoven Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Vakcollege Eindhoven
  • SintLucas
  • Stedelijk college Eindhoven
  • Betrokken mbo-instellingen

  • SintLucas
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.