Regio Dordrecht Sterk Techniekonderwijs

In de regio Dordrecht is water een verbindende schakel en een verbindend thema. De plannen om het technische vmbo te versterken worden ondersteund door het bedrijfsleven en de lokale overheid. De regio staat centraal in de planvorming om het technische vmbo te versterken en aan te passen aan de regionale arbeidsmarktbehoefte. Voor het eiland van Dordrecht is ‘water’ een verbindende schakel. Dit zal dan ook het verbindende thema zijn in de programmaopzet. Alle partijen hebben zich bereid verklaard hieraan mee te werken en verder vorm te geven. De ondersteuning vanuit het bedrijfsleven zal hierdoor ook een breder karakter krijgen. Ook de lokale overheid ondersteunt onze zienswijze.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Drechtsteden
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), Regionale overheden (gemeente, provincie), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Dordrecht Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Insula College mavo
  • Insula College vmbo
  • Dalton Vakcollege
  • Wartburg College (locatie Marnix)
  • Stedelijk Dalton Lyceum (locatie Kapteynweg)
  • Wellantcollege
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Wellantcollege
  • Da Vinci College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.