Regio Deventer Sterk Techniekonderwijs

In de regio Deventer werken onderwijspartners en het bedrijfsleven samen in ontwikkelteams om de doorstroom naar techniekprofielen en andere onderwijsniveaus te stimuleren. Partners uit het onderwijs en bedrijfsleven hebben besloten om een aanvraag in te dienen voor Sterk Techniekonderwijs 2020-2023. In de uitvoering van het activiteitenplan wordt ingezet op de aansluiting van het po op het vmbo en op de aansluiting van de onderbouw en bovenbouw van het vmbo. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen harde techniekprofielen en overige profielen (plus de gemengde en theoretische leerweg). Ook is er aandacht voor de aansluiting van het vmbo op het mbo. Specifieke aandacht is er voor meisjes in de techniek en de samenwerking met het bedrijfsleven. Met het oog op kwaliteitsbevordering wordt daarnaast ingezet op professionalisering van docenten en instructeurs en de vernieuwing van materialen.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Deventer Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Zone.college
  • Etty Hillesum Lyceum (locatie Arkelstein)
  • Etty Hillesum Lyceum (locatie De Marke Noord)
  • Etty Hillesum Lyceum (locatie De Marke Zuid)
  • Etty Hillesum Lyceum (locatie Het Stormink)
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Aventus
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.