Regio De Liemers Sterk Techniekonderwijs

In het kader van Sterk Techniekonderwijs in de regio De Liemers ligt de focus op een structurele samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheden. Door technologisering zullen ook niet-technische beroepen in toenemende mate een beroep doen op technische competenties van afgestudeerde vmbo’s er mbo’s en dient geanticipeerd te worden op veranderingen in de aard van het werk en op de arbeidsmarkt. Om die reden is de samenwerking gericht op het creëren van een doorlopende leerlijn tussen po, vo, mbo en hbo en het stimuleren van leren in de praktijk. Een cross-over moet andere profielen en niveaus techn(olo)gisch vormgeven. Tot slot is het streven om een samenwerkingsmodel te ontwikkelen voor de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Midden-Gelderland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio De Liemers Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Liemers College (locatie Zonegge)
  • Liemers College (locatie Landeweer)
  • Liemers College (locatie Didam)
  • Candea College (locatie Eltensestraat)
  • Symbion
  • Trajectum College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Graafschap College
  • Rijn Ijsel
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.