Regio Breda Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs in de regio Breda zet in op op techniek en duurzaamheid, met hulp van mbo’s en het bedrijfsleven. Om de ambities te behalen, is het van belang dat de technische beroepsprofielen PIE, BWI en M&T behouden blijven. Deze profielen moeten toekomstbestendig worden gemaakt in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Centraal in de gemaakte plannen staat het gezamenlijke doel om de instroom te versterken. Het doel is om een leerroute po-vo/vmbo rond techniek te ontwikkelen voor 10- tot 14-jarigen. Daarnaast moet er gezamenlijk gewerkt worden aan toekomstbestendige leerlijnen vmbo-mbo naar op de arbeidsmarkt gewaardeerde technische beroepen. Daarnaast wordt praktijkgericht leren uitgebreid naar het vmbo-tl, waardoor de instroom in de mbo-techniek gestimuleerd wordt. De praktijkvoorzieningen worden zoveel mogelijk in samenwerking met bedrijfsleven en het mbo toekomstbestendig gemaakt.

Over ons
Arbeidsmarktregio
West-Brabant
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Breda Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • De La Salle
 • Scala
 • Christoffel
 • Tessenderlandt
 • Curio de rotonde
 • Newmancollege
 • Curio prinsentuin van cooth
 • Scholengemeenschap Breda
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Radius College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.