Regio Best Sterk Techniekonderwijs

In de regio Best werken regionale onderwijsinstellingen en bedrijven samen om een integraal flexibel onderwijssysteem te ontwikkelen. Belangrijke thema’s zijn innovatie, professionalisering en het imago van de technische branche. Leren wordt hybride en vindt bij uitstek plaats bij bedrijven. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd: basis op orde, professionalisering, doorlopende leerlijnen, buitenschools leren en innovatie. De vijf doelen leveren een bijdrage aan sterk techniekonderwijs in de regio, zodat, ook ondanks de in gang gezette trend en de demografische realiteit, de keuze voor technische profielen volgens het bestaande aanbod bestaan kan blijven.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Zuidoost-Brabant
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
1. Realisatie van doorlopende leerroutes (vmbo/mbo)
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Best Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • VO Best - Oirschot
 • Commanderij College
 • Kempenhorst College
 • SO VSO De Groote Aard
 • Pius X-College
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Summa College
 • ROC Ter AA
 • Helicon MBO
 • SintLucas
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.