Regio Barendrecht en Ridderkerk Sterk Techniekonderwijs

In de regio Barendracht en Ridderkerk is het de bedoeling dat zowel so- en po-leerlingen als vso-, vmbo- en vo-onderbouwleerlingen via modules en faciliteiten van twee techniekcentra in aanraking komen met techniek. De modules worden ontwikkeld door een kenniskring po-vo en mogen door alle scholen gebruikt worden. Ook kunnen scholen bedrijven via deze centra benaderen voor gastlessen, bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten en stages. De kenniskring vo-mbo-bedrijfsleven stemt het lesprogramma af op de scholen en bedrijven in de regio. Keuzevakken zorgen ervoor dat leerlingen collega-vmbo’s of bedrijven bezoeken. Om een rode draad te creëren in dit alles, komt er een LOB-kenniskring, met zowel po, vo en mbo waarin kennis en kunde worden gedeeld. Ook dienen vmbo-tl-leerlingen geënthousiasmeerd te worden voor techniek en technologie.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Rijnmond
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Barendrecht en Ridderkerk Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • Gemini College (locatie Ridderkerk)
  • Focus Beroepsacademie (locatie Barendrecht)
  • OZHW Groen College (locatie Barendrecht)
  • Yulius Onderwijs
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC Da Vinci College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-
Website

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.