Regio Arnhem-Overbetuwe Sterk Techniekonderwijs

Een structurele samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheden is een voorwaarde om sterk techniekonderwijs te kunnen bieden in de regio Arnhem-Overbetuwe. De samenwerking moet het aantal techn(olog)ische opgeleide leerlingen in de regio vergroten. Hierbij dient geanticipeerd te worden op de snelle veranderingen in de aard van het werk en op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Het gestelde doel om het aantal leerlingen met een techn(olog)ische opleiding te vergroten, moet worden bereikt door een doorlopende leerlijn te creëren tussen po, vo, mbo en hbo. Daarnaast ligt de focus op leren in de praktijk.Er moet een cross-over komen tussen het techn(olog)isch vormgeven van andere profielen en niveaus. Ook moet er een structureel samenwerkingsmodel komen voor onderwijs en de arbeidsmarkt.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Midden-Gelderland
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Arnhem-Overbetuwe Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • HPC Zetten
 • Westeraam
 • Produs Arnhem
 • Maarten van Rossem
 • VMBO 't venster
 • Arentheem College (locatie Leerpark Presikhaaf)
 • OBC Huissen
 • Mariëndael
 • Briant College
 • Aeres VMBO (locatie Velp)
 • Het Redhens (locatie de Tender)
 • Het Redhens (locatie Dieren)
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Aeres MBO
 • Astrum College
 • Rijn Ijsel
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.