Regio Amsterdam Sterk Techniekonderwijs

In de regio Amsterdam wordt gewerkt aan het stimuleren van de instroom naar het technische mbo door de techniekprofielen in de bovenbouw van vier Amsterdamse vmbo’s samen te voegen, met hulp van het technische mbo en bedrijfsleven. Het doel is 300 leerlingen op de nieuwe Techschool en 300 leerlingen van andere Amsterdamse vmbo’s die technische keuzevakken of onderdelen op de Techschool volgen. Er komt één locatie waar met een nieuw onderwijsconcept en in een nieuwe leeromgeving het bovenbouwprogramma techniek wordt verzorgd, inclusief een leerlijn met het mbo. Om voldoende instroom in de Techschool te krijgen, worden in dit plan alle andere Amsterdamse scholen met vmbo-basis en -kader betrokken. Op al deze scholen wordt het LOB-techniek kwalitatief verbeterd. Bovendien wordt door enkele van deze vmbo’s extra geïnvesteerd in het techniekcurriculum en de -leeromgeving binnen hun profiel. Leerlingen van deze vmbo-, vso- en praktijkscholen kunnen ook van de leermogelijkheden op de Techschool gebruik gaan maken.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groot Amsterdam
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven), VSO/PRO
Inhoudelijk thema
2. Aansluitende onderwijsprogramma’s
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2018

Regio Amsterdam Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
 • Betrokken vmbo-scholen

 • Mundus College
 • Bredero Beroepscollege
 • Montessori Lyceum
 • Open Schoolgemeenschap Bijlmer
 • Casparus College
 • Espirit Scholen
 • ZAAM
 • Huygens College
 • Cburgcollege
 • Wellant vmbo Linnaeus
 • Wellant vmbo Sloten
 • Orion Lyceum
 • VierTaal College Amsterdam
 • Betrokken mbo-instellingen

 • Mediacollege Amsterdam
 • Hout- en Meubileringscollege
 • ROC van Amsterdam
 • MBO College Westpoort
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.