Regio Amstelland Sterk Techniekonderwijs

In het kader van Sterk Techniekonderwijs is het Techniekpact Amstelland ontwikkeld met als doel om gezamenlijk de aansluiting tussen techniekonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren en te versterken. De betrokken scholen, bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten hebben drie doelen geformuleerd, te beginnen met het vraaggericht vernieuwen en versterken van de techniekopleidingen aan de hand van doorlopende programmalijnen en een gezamenlijk vormgegeven technisch vmbo-curriculum. Een regiodekkende techniekinfrastructuur moet deze aanpak binnen het onderwijs en bedrijven borgen. Daarnaast dienen de techniekdocententeams versterkt te worden en staat de professionalisering van instructeurs en praktijkbegeleiders centraal. Tot slot dient de instroom in de techniekopleidingen gestimuleerd te worden, met de focus op een kwantitatief en kwalitatief evenwicht tussen vraag en aanbod in de technieksectoren. Hierbij ligt de focus op de regionale arbeidsmarkt.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groot Amsterdam
Niveaus samenwerking
Bestuurlijk/beleidsmatig; Uitvoerend
Sectoren
Techniek en gebouwde omgeving (T)
Betrokken partijen
VMBO, MBO, Bedrijfsleven ((branche) organisaties/bedrijven)
Inhoudelijk thema
3. Gezamenlijke benadering van het opleidingsaanbod in de regio
Toelichting inhoudelijk thema
-
Startjaar
2019

Regio Amstelland Sterk Techniekonderwijs

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-scholen

  • SG pantha Rhei
  • Wellant College (locatie Westplas)
  • SG Thamen
  • Amstelveen College
  • Veenland College (locatie Mijdrecht)
  • Betrokken mbo-instellingen

  • ROC NOVA College
  • ROC Midden- Nederland
  • AOC Wellant College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-
Telefoonnummer
-

Zijn de gegevens van dit samenwerkingsinitiatief onjuist en/of onvolledig?

U kunt in het formulier de gewenste aanpassingen/toevoegingen doorgeven.